Ydelser


Jeg tilbyder psykologisk rådgivning og terapi til unge og voksne i forbindelse med depression, selvværdsproblemer, arbejdsrelaterede problemer (herunder stress, samarbejdsvanskeligheder, fyring mv.), angstlidelser (herunder generaliseret angst, panikangst, social angst, OCD mv.), livskriser (herunder alvorlig sygdom, håndtering af livet som pårørende til en person med alvorlig psykisk eller fysisk sygdom, dødsfald, skilsmisse mv.), traumatiske oplevelser (herunder alvorlige ulykker, vold, trusler mv.) samt andre tilstande og livsomstændigheder, der giver anledning til mistrivsel.